Wyszukiwarka

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

opublikowano: 2011-05-12 12:44:04

Historia

     Początki Liceum wiążą się  z powstaniem w dniu 1 września 1917 roku gimnazjum męskiego, które w 1918 roku uzyskało prawa szkoły średniej. Początkowo było szkołą męską od 1920/1921 została szkołą koedukacyjną. W 1922 roku mury szkoły opuścili pierwsi maturzyści. W roku szkolnym 1924/1925 szkoła otrzymała własny budynek przy ulicy Zamojskiego.

     Po wojnie, szkoła nosiła nazwę Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Szkoły Średniej w Janowie Lubelskim, miała uprawnienia szkoły państwowej, jako siedzibę otrzymała budynek przy ul. Zamojskiego 57. W 1945 roku odbyła się pierwsza „mała matura”, a  12 lipca 1946 roku szkołę opuściło 21 maturzystów.

     W roku 1948 Liceum przeniesiono do budynku przy ulicy Prostej 29, dzieląc go ze Szkołą Podstawową nr 1, w ramach tzw. „jedenastolatki”. W latach 50-tych powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym, którego zadaniem było zgromadzenie funduszy i budowa sali gimnastycznej. Sala powstała w 1958 roku przy ul. Sienkiewicza. Od 1949/1950 roku szkoła nosi nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Janowie Lubelskim. Pojawia się podział na klasy profilowane np. 1951-55 profil pedagogizujący. W 1956-1957 powstaje klasa prowadzona systemem wieczorowym (Filia Szkoły w Kraśniku), która działała do 1989 r.

     W 1967 roku nastąpiła reforma szkolnictwa, utworzono czteroletnie liceum, w którym utworzono trzy oddziały klas pierwszych. W roku szkolnym 1968-1969 LO posiada Patrona i zmienia nazwę na Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Kolejne lata przynoszą rozwój szkoły, rozbudowa budynku szkoły i utworzenie w nowym skrzydle biblioteki, gabinetów lekarskich, kuchni, stołówki.

Dyrektorzy:Józef Dołęgowski, Włodzimierz Włodarski, Stanisław Lubicz - Majewski, Bolesław Dębiński, Stanisław Jaworski, Kazimierz Bogusławlewicz, Stefan Wlekliński, Wacław Gacki, Stanisław Woźniakowski, Józef Majka, Eugeniusz Gołębiowski, Jan Świtluk,  Wacław Batorski, Rollinger, Jan Dac, Salwator Mydlewski, Władysław Prymas, Antoni Jaszek, Tadeusz Czuba, Zenobia Zbiżek, Ewa Garbacz i Bożena Ćwiek.

Czytaj więcej: www.liceum.fc.pl/

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

opublikowano: 2011-05-12 17:59:19

Historia

     Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie - powołana zostaje z dniem    1 stycznia 1972 roku Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Janowie Lubelskim. W 1993 r. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa przekształcona zostaje w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Siedzibą Poradni początkowo było mieszkanie państwa Mydlewskich, następnie Dom Nauczyciela przy ulicy Ogrodowej 16, obecnie na ulicy Zamoyskiego 37.

Dyrektorzy: Zbigniew Siedlaczek, Stanisław Szatan, Odon Hulak, Jan Kita, Krystyna Kozak, Monika Oszust i Urszula Czuba do chwili obecnej.

Czytaj więcej: http://pppjanow.w.interii.pl

Zespół Szkół

opublikowano: 2011-05-12 12:45:13

Historia   

     Powstanie szkoły wiąże się z decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, na podstawie której z dniem 1 września 1991 r. powstaje II Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim. W dwa lata później powstaje 4 - letnie Liceum Zawodowe o specjalności gastronom. 1 września 1993 roku powstaje Zespół Szkół  w Janowie Lubelskim z połączenia Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Zawodowego. W dniu 1 września 2002 roku w miejsce Liceum Zawodowego powstaje Technikum Technologii Żywienia, które funkcjonowało do 31 sierpnia 2005 r. W 2003 roku rozpoczęła działalność Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Liceum Profilowane. Od 1 września 2008 r. Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych tworzy Technikum Zawodowe, natomiast Liceum Profilowane zaprzestaje działalności z dniem 31 sierpnia 2009 r.

     W roku 2010 Technikum Zawodowe i II Liceum Ogólnokształcące otrzymały imię Wincentego Witosa.

Dyrektorzy:Stefan Hałabis, Regina Gil, Adam Ściborek i Teresa Biernat do chwili obecnej.

Jednostki pedagogiczne:

1.    II Liceum Ogólnokształcące im Wincentego Witosa

2.    Technikum Zawodowe im. Wincentego Witosa

1)    Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

2)    Technikum Logistyczne

3)    Technikum Hotelarskie

4)    Technikum Organizacji Turystyki

5)    Technikum Leśne.

Czytaj więcej: http://zsjanow.fc.pl/

Zespół Szkół Zawodowych

opublikowano: 2011-05-12 17:57:43

Historia

     W roku 1946 powołano w Janowie Lubelskim Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, która w roku 1951 zmieniła nazwę na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową. Rok później szkoła otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowo - Drzewna.  W 1971 roku utworzono pierwszą klasę Technikum Mechanicznego dla Pracujących oraz klasę wielozawodową.  W roku 1977 utworzono kolejną szkołę  – Technikum Przemysłu Drzewnego. W tym samym roku oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny, a w kolejnych latach budynek internatu, salę gimnastyczną i warsztaty szkolne.  Wszystkie obiekty mieszczą się przy ulicy Ogrodowej 20. W roku 1978 decyzją Tarnobrzeskiego  Kuratora Oświaty i Wychowania połączono funkcjonujące dotychczas szkoły zawodowe nadając im nazwę Zespołu Szkół Zawodowych, w którego skład weszła także Zasadnicza Szkoła Leśna. W Zespole Szkół Zawodowych przez kolejne lata powoływane były nowe szkoły. Aktualnie młodzież uczy się w dziewięciu szkołach wchodzących w skład Zespołu.     

Jednostki pedagogiczne:

1.            Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2.            I Liceum Profilowane

3.            Technikum Mechaniczne

4.            Technikum Przemysłu Drzewnego

5.            Technikum Handlowe

6.            Technikum Ekonomiczne

7.            Technikum Budowlane

8.            Technikum Informatyczne

9.             Technikum Samochodowe

10.            Policealne Studium Zawodowe

11.         Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

12.         III Liceum Ogólnokształcące

Czytaj więcej: zszjanow.ddl2.pl


Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne i policealne

opublikowano: 2011-05-12 12:49:57

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

23-313 Potok Wielki

Czytaj więcej: www.zsr-pot.republika.pl

(Organ Prowadzący: Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi)

 

Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim

ul. Jana Zamoyskiego 57

23-300 Janów Lubelski

Czytaj więcej: www.msz-janowlubelski.pl

(Organ prowadzący: Marszałek Województwa Lubelskiego)

 

Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach

ul. Ogrodowa 6

23-310 Modliborzyce

Czytaj więcej: www.zsmodliborzyce.cba.pl

(Organ prowadzący: Gmina Modliborzyce)

 

Policealna Szkoła Agroturystyki i Hotelarstwa w Modliborzycach

Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach

Dwuletnie Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach

ul. Ogrodowa 6

23-310 Modliborzyce

Czytaj więcej: www.szansa-lublin.pl

(Organ prowadzący: Stowarzyszenie SZANSA w Lublinie)


osiągniącia uczniów
czas wolny
wucieczki i kolonie

Kanały RSS