Wyszukiwarka

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

opublikowano: 2011-05-25 09:10:20

     Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Lp.
Czynności

Data

rozpoczęcia

(godz.)

Data

zakończenia

(godz.)

1

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji - dyrektorzy szkół


do

15.04.2012

2

Dokonywanie wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów

21.05.2012

godz. 8:00

11.06.2012

godz. 14:00

3

Składanie podań przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru)

21.05.2012

godz. 8:00

11.06.2012

godz. 14:00

4 Weryfikacja dostarczonych podań

21.05.2012

godz.8.00.

11.06.2012

godz. 14:00

5

Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów

20.06.2012

21.06.2012

godz. 14:00

6

Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań

20.06.2012

21.06.2012

godz. 14:00

7

Dostarczenie do systemu danych o ocenach uzyskanych         w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych              w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna)

22.06.2012

29.06.2012

godz. 14:00

8 Wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych              w procesie naboru (kandydaci z gimnazjów objętych systemem elektronicznym)

02.07.2012

godz. 12:00

9

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną

29.06.2012

godz. 10:00

02.07.2012

godz. 12:00

10

           Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych             o osiągnięciach kandydatów

29.06.2012

godz. 10:00

03.07.2012

12:30

11

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (zapoznanie się       z wynikami naboru)


04.07.2012

do godz. 13:00

12

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

04.07.2012

godz. 13:00

06.07.2012

godz. 13:00

13

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc


09.07.2012

do godz. 12:00

14 Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniajacej

10.07.2012

godz. 8:00

11.07.2012

godz. 12:00

15

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc


11.07.2012

od godz. 12:00

16 Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej 12.07.2012 31.08.2012

osiągniącia uczniów
czas wolny
wucieczki i kolonie

Kanały RSS